Uống nước mía có mập không?

Bằng cách xay ép cây mía sản phẩm nước mía được ra đời. Với công dụng giải nhiệt tốt cho…